RobotTeknik Swe AB

ABB Robot

Översikt av ABB Robotics

ABB Robotics är en global ledare inom industriell automation och erbjuder ett brett utbud av robotar kända för sin överlägsna prestanda när det gäller hastighet, noggrannhet, upprepbarhet, tillförlitlighet, flexibilitet, räckvidd och lastkapacitet. Här är en översikt av ABB Robotics, dess programmeringsspråk och några av dess tillämpningar. 

Överlägsen Prestanda 

ABB-robotar är välkända för sin exceptionella prestanda, vilket gör dem lämpliga för olika branscher och tillämpningar. De erbjuder tekniskt avancerade och användarvänliga tillverkningslösningar för tillverkare av fordonskomponenter, inklusive bågsvetsning, skärning, hantering, formning, fogning, punktsvetsning och målningsapplikationer. 

Långsiktig Hållbarhet 

ABB prioriterar de långsiktiga hållbarhetsaspekterna hos sina robotar, från designstadiet. Företaget strävar efter att minska sin ekologiska påverkan och erbjuder tjänster som säkerställer att dess robotar spelar en roll i att lösa världens hållbarhetsutmaningar. En sexstegsstrategi hjälper företag att stödja den cirkulära ekonomin, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

Programmeringsspråk 

ABB-robotar programmeras med språket RAPID, som har en liknande utformning och känsla som de flesta ST- och C-liknande språk. RAPID-språket möjliggör effektiv och exakt programmering och låter användarna dra full nytta av ABB-robotarnas kapacitet. 

 

Applikationer 

ABB-robotar har framgångsrikt implementerats inom olika branscher och tillämpningar. Till exempel har ett kinesiskt livsmedelsföretag, Teway Food, dubblat sin produktionskapacitet samtidigt som man har minskat produktionskostnaderna med 40% genom att använda en kombination av ABB delta snabbplockningsrobotar, industrirobotar och ett 3D-visionssystem. ABB Robotics och JCN har levererat automationslösningar för intelligent matning, förpackning, lagring och spårning i Teway Foods intelligenta fabrik i Chengdu. 

Global Närvaro 

ABB Robotics har ett omfattande serviceerbjudande och ett brett nätverk, vilket gör dem till en global ledare inom automatisering av fordonsproduktion. Företaget har över 300 000 installationer över hela världen och djup domänexpertis genom hela livscykeln, från förbättrad installations- och kommissioneringseffektivitet till minskad total ägandekostnad och driftstid. 

Ta era robotceller till nästa nivå! 

Är ni i behov av en robot från ABB?