RobotTeknik Swe AB

Tjänster

Försäljning av robotar och automationsutrustning

Fristående industrirobotar och tillbehör eller hela robotceller samt övrig vanligt förekommande automationsutrustning.

Flödes- och processoptimering

Cykeltidsförkortning och tillgänglighetsökning genom virtuella tester av alternativ programkörning i nya och äldre installationer.

Programmering av robotsystem

Programmering av robotar av typ ABB S4, IRC5 Rapid. Offline programmering och visualisering i RobotStudio. Operatörsgränssnitt i Screenmaker.

Nyinstallation

Kompletta installationer av robotceller samt övrig automationsutrustning med riskbedömning, robotsimulering, CE-märkning och övrig dokumentation.

Distansservice

Distansservice över Internet för snabb felsökning och programmering av din robot.

Utbildning

Utbildningarna riktar sig mot operatörer och programmerare.

Begagnade robotar

Försäljning av begagnade robotar som. Även reservdelar.

Robotsimulering

Robotsimulering av bl.a. räckvidd, åtkomst- och cykeltid.

Processdataloggning

Via WebWare, robotsystem och PLC.

Service och felsökning robotar

Installation / uppdatering av mjukvara, kalibrering, felavhjälpning mm. Felavhjälpning i robotsystem och fältbussenheter.

El- och pneumatik-konstruktion

Cadning av elschema och elskåpsbyggnation samt cadning av pneumatik-scheman och pneumatikbyggnation.