RobotTeknik Swe AB

Vår process för service och felsökning

RobotTeknik erbjuder vi omfattande tjänster inom service och felsökning för att säkerställa att dina industrirobotar fungerar optimalt. Vårt mål är att minimera driftstopp, optimera prestanda och förlänga livslängden på din utrustning. Här är en detaljerad genomgång av vår process och vad vi erbjuder. 

Installation och uppdatering av mjukvara 

RobotTeknik utför noggranna installationer och uppdateringar av mjukvara på industrirobotar från ABB. Vi ser till att dina robotsystem alltid kör den senaste mjukvaran, vilket förbättrar både prestanda och säkerhet. Vår tjänst inkluderar: 

  • Installation av nya mjukvaruuppdateringar: Vi installerar uppdateringar som kan förbättra robotens funktioner, säkerhet och kompatibilitet med andra system. 
  • Konfiguration och optimering: Vi anpassar mjukvaran efter dina specifika behov för att maximera effektiviteten i din produktion. 
  • Säkerhetsuppdateringar: Genom regelbundna uppdateringar säkerställer vi att dina system är skyddade mot nya säkerhetshot. 

Kalibrering

Kalibrering är en kritisk process som säkerställer att dina ABB robotar utför sina uppgifter med högsta möjliga precision. RobotTeknik kan kalibrera både nya installationer och befintliga system vid regelbundna underhållsintervall. 

  • Vad är kalibrering? Kalibrering innebär att justera robotens styrsystem och mekaniska delar så att de fungerar enligt specificerade toleranser. 
  • Hur utförs kalibrering? Våra tekniker använder avancerade mätverktyg och programvara för att noggrant ställa in roboten och robotcellens komponenter. Processen inkluderar justering av sensorer, motorer och andra rörliga delar. 
  • Varför är det viktigt? Kalibrering säkerställer att roboten kan utföra uppgifter med hög precision, vilket minskar felmarginaler och ökar produktionskvaliteten. 

Service av industrirobotar

Service inkluderar identifiering och åtgärdande av problem i både robotsystem och dess kringutrustning. 

  • Diagnostik: Användning av avancerade diagnostikverktyg för att upptäcka felkällor. 
  • Visuell Inspektion: Genomförande av fysiska inspektioner för att upptäcka skador eller slitage. 
  • Testkörning: Utförande av testkörningar för att observera robotens beteende och identifiera avvikelser. 

Fördelar med våra tjänster

RobotTekniks tjänster erbjuder flera fördelar för att säkerställa att ABB:s industrirobotar fungerar optimalt. Genom regelbunden service och uppdateringar minskar risken för oplanerade avbrott, vilket ökar driftsäkerheten. Noggrann kalibrering och uppdateringar av mjukvara förbättrar prestandan, vilket optimerar ABB robotarnas effektivitet. Dessutom bidrar regelbundet underhåll och snabb felavhjälpning till att förlänga ABB robotarnas livslängd.  

Sammanfattningsvis kan RobotTeknik hjälpa till att öka produktiviteten och minska kostnaderna genom sina specialiserade tjänster. Våra tjänster är utformade för att ge maximal avkastning på dina investeringar i automation. 

Kontakta oss

Behöver du hjälp med installation, uppdatering av mjukvara, kalibrering eller felavhjälpning av dina industrirobotar? RobotTeknik erbjuder servicetjänster för att säkerställa att dina system fungerar optimalt. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att maximera prestandan och driftsäkerheten hos dina robotsystem. 

Ta era robotsystem till nästa nivå!